Rreth nesh

Sami Ahmeti
Kordinator i Shërbimit të Karrieres

Tel: 038 222 212
mob: 045 269 680
email: kolegji.fama@gmail.com /samiahmeti@gmail.com
Arbenita Rexhepi
Nëpunëse Administrative e Shërbimit të Karrieres

Fama - Prishtinë

Tel: 038 222 212
email: karriera.prishtine@kolegjifama.eu

Valentina Kryeziu
Nëpunëse Administrative e Shërbimit të Karrieres

Fama - Prishtinë

Tel: 038 222 212
email: karriera.prishtine@kolegjifama.eu
Dorontina Kokollari
Nëpunëse Administrative e Shërbimit të Karrieres

Fama - Prizren

Tel: 029 222 377
email: karriera.prizren@kolegjifama.eu

   Ermira Nici
   Nëpunëse Administrative e Shërbimit të Karrieres


   Fama - Mitrovicë

   Tel: 028 531 531
    email: karriera.mitrovice@kolegjifama.eu

Besarta Mehmeti
Nëpunëse Administrative e Shërbimit të Karrieres

Fama - Gjilan

Tel: 0280 323 029
email: karriera.gjilan@kolegjifama.euBack to Top